Chi phí hệ thống chiếu sáng.

Chi phí hệ thống chiếu sáng.

Gói 9
Quý IV/2008
60 ngày.
Giá gói thầu:
 • 497.200.000 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  * Xây lắp
  Theo đơn giá