Khảo sát, thiết kế xây dựng công trình

Khảo sát, thiết kế xây dựng công trình

Gói thầu số 7
tháng 5/2008
45 ngày
Giá gói thầu:
 • 843127000 (VND)
 • KHCB của Công ty
  * Tự thực hiện
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  * Tư vấn
  Theo tỷ lệ phần trăm