Giám sát thi công XD và lắp đặt TB

Giám sát thi công XD và lắp đặt TB

Gói thầu số 8
tháng 10/2008
theo tiến độ công trình
Giá gói thầu:
 • 200645000 (VND)
 • KHCB của Công ty
  * Tự thực hiện
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  * Tư vấn
  Theo tỷ lệ phần trăm