Bảo hiểm công trình

Bảo hiểm công trình

Gói thầu số 9
tháng 10/2008
theo tiến độ công trình
Giá gói thầu:
 • 71135000 (VND)
 • KHCB của Công ty
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  * Tư vấn
  Trọn gói