Thông báo mời thầu gói thầu: Xây lắp mạng cáp

Thông báo mời thầu gói thầu: Xây lắp mạng cáp, Xây dựng các tuyến cáp quang mạng MAN ETHERNET giai đoạn 2007-2008 (đợt 1) – Viễn Thông Đà Nẵng

Tên dự án:Xây dựng các tuyến cáp quang mạng MAN ETHERNET giai đoạn 2007-2008 (đợt 1) – Viễn Thông Đà Nẵng
Tên gói thầu:Xây lắp mạng cáp
Nguồn vốn:Vốn tái đầu tư của Công ty
Hình thức lựa chọn nhà thầu:Đấu thầu rộng rãi ; Trong nước; Không sơ tuyển
Phương thức đấu thầu:Một túi hồ sơ
Phương thức hợp đồng:Theo đơn giá
Chỉ dẫn đối với nhà thầu:
Ban quản lý dự án Viễn thông Đà Nẵng, 38-40 Yên Bái, Thành phố Đà Nẵng. Điện thoại: 0511.3830858, Fax: 0511.3829875
30/05/2008 đến 17/06/2008
1000000 (VND)
17/06/2008 14:00
17/06/2008 14:00