Thông báo mời thầu gói thầu: Xây dựng nhà học C khoa Nông Lâm Ngư tại cơ sở 2

Thông báo mời thầu gói thầu: Xây dựng nhà học C khoa Nông Lâm Ngư tại cơ sở 2, Dự án đầu tư xây dựng Khoa Nông Lâm Ngư (giai đoạn 1) cơ sở 2 trường Đại học Vinh

Tên dự án:Dự án đầu tư xây dựng Khoa Nông Lâm Ngư (giai đoạn 1) cơ sở 2 trường Đại học Vinh
Tên gói thầu:Xây dựng nhà học C khoa Nông Lâm Ngư tại cơ sở 2
Nguồn vốn:Vốn ngân sách
Hình thức lựa chọn nhà thầu:Đấu thầu rộng rãi ; Trong nước; Không sơ tuyển
Phương thức đấu thầu:Một túi hồ sơ
Phương thức hợp đồng:Theo đơn giá
Chỉ dẫn đối với nhà thầu:
Ban quản lý dự án xây dựng trường Đại học Vinh – địa chỉ: Số 182 đường Lê Duẩn, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An
02/06/2008 đến 19/06/2008
1000000 (VND)
19/06/2008 09:00
19/06/2008 09:00