Thông báo mời thầu gói thầu: Mua sắm xe ô tô tập lái

Thông báo mời thầu gói thầu: Mua sắm xe ô tô tập lái, Mua sắm xe ô tô tập lái Trung tâm đào tạo lái xe – Trường Cao đẳng Công nghiệp Cao su.

Tên dự án:Mua sắm xe ô tô tập lái Trung tâm đào tạo lái xe – Trường Cao đẳng Công nghiệp Cao su
Tên gói thầu:Mua sắm xe ô tô tập lái
Nguồn vốn:Vốn tự có và vốn vay tín dụng
Hình thức lựa chọn nhà thầu:Chào hàng cạnh tranh ; Trong nước; Không sơ tuyển
Phương thức đấu thầu:Một túi hồ sơ
Phương thức hợp đồng:Trọn gói
Chỉ dẫn đối với nhà thầu:
Phòng Đào tạo – NCKH Trường Cao đẳng Công nghiệp Cao su, địa chỉ: Số 1428, đường Phú Riềng Đỏ, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước, điện thoại: 0651 880689. E-mail: caodangcaosu@yahoo.com.vn.
30/05/2008 đến 05/06/2008
0 (VND)
05/06/2008 10:00
05/06/2008 10:00