Mua sắm trang bị nhạc cụ trọn gói cho dàn nhạc giao hưởng của Nhà hát Giao hưởng

Thông báo mời thầu gói thầu: Thiết bị :Mua sắm trang bị nhạc cụ trọn gói cho dàn nhạc giao hưởng của Nhà hát Giao hưởng – Nhạc – Vũ kịch thành phố Hồ Chí Minh

Tên dự án:Mua sắm trang bị nhạc cụ trọn gói cho dàn nhạc giao hưởng của Nhà hát Giao hưởng – Nhạc – Vũ kịch thành phố Hồ Chí Minh
Tên gói thầu:Thiết bị
Nguồn vốn:Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
Hình thức lựa chọn nhà thầu:Đấu thầu rộng rãi ; Trong nước; Không sơ tuyển
Phương thức đấu thầu:Một túi hồ sơ
Phương thức hợp đồng:Trọn gói
Chỉ dẫn đối với nhà thầu:
Nhà hát Giao hưởng – Nhạc – Vũ kịch thành phố Hồ Chí Minh, địa chỉ: Số 212 Nguyễn Trãi – Quận 1 – Thành phố Hồ Chí Minh, điện thoại: 08.8322009 – 08.9252265
26/05/2008 đến 10/06/2008
1.000.000 (VND)
10/06/2008 14:00
10/06/2008 14:00