Bảo hiểm

Bảo hiểm

05
Quý II-III/2008
240 ngày
Giá gói thầu:
 • 16.653.268 (VND)
 • Vốn Ngân sách tỉnh
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  * Tư vấn
  Theo tỷ lệ phần trăm