Cung cấp và lắp đặt hệ thống thang máy cho công trình Nhà điều hành sản xuất Điện lực Bình Dương

Cung cấp và lắp đặt hệ thống thang máy cho công trình Nhà điều hành sản xuất Điện lực Bình Dương

01
Quý III/2008 (Phát hành Hồ sơ yêu cầu: từ ngày 24/07/2008.Đóng thầu: Lúc 09giờ 00 phút ngày 31/07/2008.Mở Hồ sơ đề xuất: Lúc 09 giờ 00 phút ngày 31/07/2008)
150 ngày
Giá gói thầu:
 • 690.000.000 (VND)
 • KHCB của Công ty
  * Chào hàng cạnh tranh
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Mua sắm hàng hóa
  Trọn gói