Kế hoạch đấu thầu: Nâng cao năng lực vận chuyển vữa bê tông

Kế hoạch đấu thầu: Nâng cao năng lực vận chuyển vữa bê tông, Công ty cổ phần Sông Đà 505 , Dự án nhóm C, ngành Xây dựng.

Tên chủ đầu tư: Công ty cổ phần Sông Đà 505
Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành: Công ty cổ phần Sông Đà 505
Số hiệu: 246 CT505/HĐQT
Ngày ban hành: 26/04/2008
Quyết định phê duyệt kế hoạch đấu thầu:Cơ quan ban hành: Công ty cổ phần Sông Đà 505
Số hiệu: 197 S55/HĐQT
Ngày ban hành: 12/05/2008
Loại dự án: Dự án nhóm C
Ngành: Xây dựng
Nguồn vốn: Vốn tự có và vốn vay tín dụng ,
Tổng mức đầu tư:
  • 2.820.000.000(VND)
  • Kế hoạch đấu thầu: Nâng cao năng lực vận chuyển vữa bê tông (01 gói thầu)

    Số gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
    Gói số 1 Nâng cao năng lực vận chuyển vữa bê tông
  • 2.820.000.000 (VND)
  • Vốn tự có và vốn vay tín dụng Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi , Trong nước, Không sơ tuyển Tháng 6 năm 2008Trọn gói tháng 6 – tháng 8 năm 2008