Hệ thống âm thanh hội trường, phòng họp giao ban (bao gồm thiết bị, xây lắp và phụ kiện kèm theo)

Hệ thống âm thanh hội trường, phòng họp giao ban (bao gồm thiết bị, xây lắp và phụ kiện kèm theo)

13
Quý III/2009
30 ngày
Giá gói thầu:
 • 300.000.000 (VND)
 • Vốn ngân sách
  * Chào hàng cạnh tranh
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  * Mua sắm hàng hóa
  * Xây lắp
  Trọn gói