Hệ thống cây xanh, cây cảnh cho công trình (tạm tính)

Hệ thống cây xanh, cây cảnh cho công trình (tạm tính)

15
Quý III/2009
30 ngày
Giá gói thầu:
 • 100.000.000 (VND)
 • Vốn ngân sách
  * Chào hàng cạnh tranh
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  * Xây lắp
  Trọn gói