Thông báo mời thầu gói thầu: Gói thầu xây lắp

Thông báo mời thầu gói thầu: Gói thầu xây lắp, Sửa chữa cải tạo chợ Đakao tại số 23 Nguyễn Huy Tự, quận 1, Tp.HCM

Tên dự án:Sửa chữa cải tạo chợ Đakao tại số 23 Nguyễn Huy Tự, quận 1, Tp.HCM
Tên gói thầu:Gói thầu xây lắp
Nguồn vốn:Ngân sách quận
Hình thức lựa chọn nhà thầu:Đấu thầu rộng rãi ; Trong nước; Không sơ tuyển
Phương thức đấu thầu:Một túi hồ sơ
Phương thức hợp đồng:Theo đơn giá
Chỉ dẫn đối với nhà thầu:
Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Quận 1-151 Ký Con-phường Nguyễn Thái Bình-Quận 1-ĐT:(08)4041004-(08)4042008-Fax:(08)4041003
02/06/2008 đến 17/06/2008
1.000.000 (VND)
17/06/2008 14:00
17/06/2008 14:00