Thông báo mời thầu gói thầu: Cung cấp thiết bị đầu cuối SCADA bao gồm dịch vụ lắp đặt

Thông báo mời thầu gói thầu: Cung cấp thiết bị đầu cuối SCADA bao gồm dịch vụ lắp đặt, Trang thiết bị đầu cuối SCADA.

Tên dự án:Trang thiết bị đầu cuối SCADA
Tên gói thầu:Cung cấp thiết bị đầu cuối SCADA bao gồm dịch vụ lắp đặt
Nguồn vốn:KHCB của Công ty Điện lực TP. Hồ Chí Minh
Hình thức lựa chọn nhà thầu:Đấu thầu rộng rãi; Trong nước; Không sơ tuyển
Phương thức đấu thầu:Một túi hồ sơ
Phương thức hợp đồng:Trọn gói
Chỉ dẫn đối với nhà thầu:
Trung tâm Điều độ Thông tin – 138 Trần Huy Liệu, P15, Q.Phú Nhuận, TPHCM – ĐT : 08-2168377 / Fax : 08-8455971
10/06/2008 đến 01/07/2008
990.000 (VND)
01/07/2008 09:00
01/07/2008 09:00