Thông báo mời thầu gói thầu: Trường trung học phổ thông Nguyễn Huệ (Giai đoạn 2), huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương (Gói thầu : Xây dựng)

Thông báo mời thầu gói thầu: Trường trung học phổ thông Nguyễn Huệ (Giai đoạn 2), huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương (Gói thầu : Xây dựng)

Tên dự án:Trường trung học phổ thông Nguyễn Huệ, huyện Phú Giáo – tỉnh Bình Dương
Tên gói thầu:Trường trung học phổ thông Nguyễn Huệ (Giai đoạn 2), huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương (Gói thầu : Xây dựng)
Nguồn vốn:Ngân sách Nhà nước
Hình thức lựa chọn nhà thầu:Đấu thầu rộng rãi ; Trong nước; Không sơ tuyển
Phương thức đấu thầu:Một túi hồ sơ
Phương thức hợp đồng:Trọn gói
Chỉ dẫn đối với nhà thầu:
Công ty TNHH Tư vấn xây dựng tổng hợp Tín Đức – Số 17 lô A khu phố chợ Đinh Bộ Lĩnh, phường Phú Cường, TX.TDM, tỉnh Bình Dương – ĐT& Fax : 0650.870703
12/06/2008 đến 27/06/2008
1.000.000 (VND)
27/06/2008 09:00
27/06/2008 09:00