Thông báo mời thầu gói thầu: Phương tiện thiết bị chuyên dụng PCCC phục vụ công tác cứu hộ và Thiết bị đảm bảo an toàn cho người thi hành công vụ

Thông báo mời thầu gói thầu: Phương tiện thiết bị chuyên dụng PCCC phục vụ công tác cứu hộ và Thiết bị đảm bảo an toàn cho người thi hành công vụ của sở cảnh sát PCCC thành phố HCM.

Tên dự án:Mua sắm thiết bị cứu hộ – cứu nạn và phương tiện PCCC của Sở Cảnh sát PCCC Tp.HCM
Tên gói thầu:Phương tiện thiết bị chuyên dụng PCCC phục vụ công tác cứu hộ và Thiết bị đảm bảo an toàn cho người thi hành công vụ
Nguồn vốn:Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
Hình thức lựa chọn nhà thầu:Đấu thầu rộng rãi ; Trong nước; Không sơ tuyển
Phương thức đấu thầu:Một túi hồ sơ
Phương thức hợp đồng:Trọn gói
Chỉ dẫn đối với nhà thầu:
Phòng Hậu cần & TBKT – Sở Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy thành phố Hồ Chí Minh – 258 Trần Hưng Đạo – Quận 1 – Tp.Hồ Chí Minh – Điện thoại : (08) 8385527 Fax : (08) 8385526
18/06/2008 đến 04/07/2008
1.000.000 (VND)
04/07/2008 08:30
04/07/2008 08:30