Thông báo mời thầu gói thầu: Phòng thí nghiệm Mạng và truyền thông – Trường CĐCNTT

Thông báo mời thầu gói thầu: Phòng thí nghiệm Mạng và truyền thông – Trường CĐCNTT,Trang thiết bị thí nghiệm và phục vụ đào tạo năm 2008

Tên dự án:Trang thiết bị thí nghiệm và phục vụ đào tạo năm 2008
Tên gói thầu:Phòng thí nghiệm Mạng và truyền thông – Trường CĐCNTT
Nguồn vốn:Ngân sách Nhà nước
Hình thức lựa chọn nhà thầu:Đấu thầu rộng rãi ; Trong nước; Không sơ tuyển
Phương thức đấu thầu:Một túi hồ sơ
Phương thức hợp đồng:Trọn gói
Chỉ dẫn đối với nhà thầu:
Ban Quản trị – Thiết bị Đại học Đà Nẵng; 41 Lê Duẩn – Q. Hải Châu – Tp Đà Nẵng; Điện thoại: 0511.3817383 Fax: 0511.3832677
12/06/2008 đến 27/06/2008
1.000.000 (VND)
27/06/2008 08:00
27/06/2008 08:00