Gói 1 : Tủ đựng tài liệu có khóa đối với chương trình tăng cường tiếng Việt

Gói 1 : Tủ đựng tài liệu có khóa đối với chương trình tăng cường tiếng Việt

01
Tháng 8 – 2008
15 ngày
Giá gói thầu:
 • 69.440.000 (VND)
 • WB
  * Chào hàng cạnh tranh
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Mua sắm hàng hóa
  Trọn gói