Cung cấp 2 MBA 160kVA-22/0,4kV và 1MBA 250kVA-22(11)0,4kV, Dây dẫn AC-70; Dây cáp voặn xoắn hạ thế loại ABC 4*70; 4*50 và 2*50 cho toàn bộ công trình

Cung cấp 2 MBA 160kVA-22/0,4kV và 1MBA 250kVA-22(11)0,4kV, Dây dẫn AC-70; Dây cáp voặn xoắn hạ thế loại ABC 4*70; 4*50 và 2*50 cho toàn bộ công trình

1
08/2008
08/2008
Giá gói thầu:
 • 745.028.087 (VND)
 • KHCB của Công ty
  * Sẽ phê duyệt sau
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  * Mua sắm hàng hóa
  Trọn gói