Thông báo mời thầu gói thầu: Gói thầu R5 (Km42+453 – Km52+661)

Thông báo mời thầu gói thầu: Gói thầu R5 (Km42+453 – Km52+661), Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 27B.

Tên dự án:Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 27B
Tên gói thầu:Gói thầu R5 (Km42+453 – Km52+661)
Nguồn vốn:Trái phiếu Chính phủ
Hình thức lựa chọn nhà thầu:Đấu thầu rộng rãi ; Trong nước; Không sơ tuyển
Phương thức đấu thầu:Một túi hồ sơ
Phương thức hợp đồng:Theo đơn giá
Chỉ dẫn đối với nhà thầu:
Ban quản lý các dự án giao thông tỉnh Ninh Thuận; Đ/c: 142 đường 21 tháng 8; TP. Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận; ĐT: 068.211208; Fax: 068.820961.
02/06/2008 đến 16/06/2008
1.000.000 (VND)
16/06/2008 08:00
16/06/2008 08:00