Thông báo mời thầu gói thầu: Hạng mục phụ của Ủy ban nhân dân phường Phú Lợi, thị xã Thủ Dầu Một

Thông báo mời thầu gói thầu: Hạng mục phụ của Ủy ban nhân dân phường Phú Lợi, thị xã Thủ Dầu Một

Tên dự án:Hạng mục phụ của Ủy ban nhân dân phường Phú Lợi, thị xã Thủ Dầu Một
Tên gói thầu:Hạng mục phụ của Ủy ban nhân dân phường Phú Lợi, thị xã Thủ Dầu Một
Nguồn vốn:Vốn ngân sách
Hình thức lựa chọn nhà thầu:Đấu thầu rộng rãi ; Trong nước; Không sơ tuyển
Phương thức đấu thầu:Một túi hồ sơ
Phương thức hợp đồng:Trọn gói
Chỉ dẫn đối với nhà thầu:
Công ty CP Tư vấn và Xây dựng tổng hợp Bình Dương số 7 đường Cách Mạng Tháng 8, TX Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương, Điện thoại: 0650.825923 Fax: 0650.811078
16/06/2008 đến 01/07/2008
1.000.000 (VND)
01/07/2008 09:00
01/07/2008 09:00