Mua sắm ống nhựa và phụ kiện phục vụ cho 04 công trình khu chung cư toà nhà văn phòng mã số MNV-ON2008/03

Mua sắm ống nhựa và phụ kiện phục vụ cho 04 công trình khu chung cư toà nhà văn phòng mã số MNV-ON2008/03

01
14h00 ngày 25 tháng 8 năm 2008
Tháng 9 năm 2008
Giá gói thầu:
 • 461.473.173 (VND)
 • Vốn khác của doanh nghiệp
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Mua sắm hàng hóa
  Trọn gói