Thiết bị văn phòng và trang trí nội thất

Thiết bị văn phòng và trang trí nội thất

1
Quý 3/2008
Quý 3/2008
Giá gói thầu:
 • 1.115.526.000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  * Chào hàng cạnh tranh
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Mua sắm hàng hóa
  Trọn gói