Thông báo mời thầu gói thầu: Gói thầu EPC: Khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công, cung cấp thiết bị, vật tư, xây lắp,vận hành và chuyển giao công nghệ.

Thông báo mời thầu gói thầu: Gói thầu EPC: Khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công, cung cấp thiết bị, vật tư, xây lắp,vận hành và chuyển giao công nghệ.Nhà máy xử lý nước thải tập trung Khu công nghiệp An Nghiệp, tỉnh Sóc Trăng

Tên dự án:Nhà máy xử lý nước thải tập trung Khu công nghiệp An Nghiệp, tỉnh Sóc Trăng
Tên gói thầu:Gói thầu EPC: Khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công, cung cấp thiết bị, vật tư, xây lắp,vận hành và chuyển giao công nghệ.
Nguồn vốn:Vốn ngân sách
Hình thức lựa chọn nhà thầu:Đấu thầu rộng rãi ; Trong nước; Không sơ tuyển
Phương thức đấu thầu:Một túi hồ sơ
Phương thức hợp đồng:Trọn gói
Chỉ dẫn đối với nhà thầu:
Công ty Phát triển hạ tầng khu công nghiệp, tỉnh Sóc Trăng; số 146 đường Hai Bà Trưng, thành phố Sóc Trăng; Điện thoại: 079-614.575, 079-613.871; Fax: 079-614.575
12/06/2008 đến 26/06/2008
1.000.000 (VND)
26/06/2008 14:00
26/06/2008 14:00