Mua thiết bị kiểm tra các cảm biến của hệ thống báo cháy các tàu

Mua thiết bị kiểm tra các cảm biến của hệ thống báo cháy các tàu

78/08/VTB-VT
Từ 18/08/2008
12 tuần kể từ ngày ký hợp đồng
Giá gói thầu:
 • 428.100.000 (VND)
 • Vốn tái đầu tư của Công ty
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Mua sắm hàng hóa
  Trọn gói