Tư vấn giám sát thi công xây dựng

Tư vấn giám sát thi công xây dựng

04
Quý IV/2008
05 tháng
Giá gói thầu:
 • 66.509.279 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Tư vấn
  Theo tỷ lệ phần trăm