cung cấp thiết bị điều khiển từ xa tổ máy thủy điện Sông Pha

cung cấp thiết bị điều khiển từ xa tổ máy thủy điện Sông Pha

01
Từ ngày 11/8/2008 đến ngày 25/8/2008
Trong vòng 12 đến 14 tuần kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực
Giá gói thầu:
 • 1.300.000.000 (VND)
 • Vốn sửa chữa lớn
  * Chào hàng cạnh tranh
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Mua sắm hàng hóa
  Trọn gói