Tư vấn mua sắm thiết bị

Tư vấn mua sắm thiết bị

01
Quý III/2008
Từ ngày ký hợp đồng đến khi có quyết định phê duyệt KQĐT
Giá gói thầu:
 • 707.845 (VND)
 • Ngân sách quận Tân Phú
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  * Tư vấn
  Trọn gói