Giám sát lắp đặt thiết bị

Giám sát lắp đặt thiết bị

5
Tháng 02/2009
30 ngày
Giá gói thầu:
 • 2.596.871 (VND)
 • Vốn đầu tư xây dựng của Công ty
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  * Tư vấn
  Trọn gói