San lấp mặt bằng, Cổng hàng rào, Nhà bảo vệ

San lấp mặt bằng, Cổng hàng rào, Nhà bảo vệ

Gói thầu 1
2007
Đã thực hiện
Giá gói thầu:
 • 3.491.522.000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Xây lắp
  Trọn gói