Khối nhà chính (dãy C+D), Hệ thống PCCC – Chống sét, Cầu nối, Đội y tế dự phòng – Kế hoạch hóa gia đình, Khoa giải phẩu bệnh lý, Sân trong, Sân đường nội bộ, Hệ thống cấp thoát nước, Hệ thống cấp điện, Hệ thống xử lý nước thải, Nhà xe cơ quan – Nhà xe khá

Khối nhà chính (dãy C+D), Hệ thống PCCC – Chống sét, Cầu nối, Đội y tế dự phòng – Kế hoạch hóa gia đình, Khoa giải phẩu bệnh lý, Sân trong, Sân đường nội bộ, Hệ thống cấp thoát nước, Hệ thống cấp điện, Hệ thống xử lý nước thải, Nhà xe cơ quan – Nhà xe khá

Gói thầu 5
2009
2009-2010
Giá gói thầu:
 • 17.855.214.300 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Xây lắp
  Trọn gói