Mua sắm siêu âm Doppler màu 4D của Trung tâm y tế huyện Văn Lâm

Mua sắm siêu âm Doppler màu 4D của Trung tâm y tế huyện Văn Lâm

01
08/8/2008
90 ngày
Giá gói thầu:
 • 920000000 (VND)
 • ADB + Ngân sách NN
  * Chào hàng cạnh tranh
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Mua sắm hàng hóa
  Trọn gói