Gói thầu số 5: Tư vấn giám sát xây dựng

Gói thầu số 5: Tư vấn giám sát xây dựng

3
Quý III năm 2008
12 tháng
Giá gói thầu:
 • 328.367.312 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Hai túi hồ sơ
  * Tư vấn
  Trọn gói