Gói thầu số 6: Tư vấn kiểm tra và chứng nhận chất lượng xây dựng

Gói thầu số 6: Tư vấn kiểm tra và chứng nhận chất lượng xây dựng

4
Quý III năm 2009
12 tháng
Giá gói thầu:
 • 114.928.560 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Tư vấn
  Trọn gói