Gói thầu số 8: Đảm bảo giao thông thủy

Gói thầu số 8: Đảm bảo giao thông thủy

6
Quý III năm 2008
12 tháng
Giá gói thầu:
 • 242.000.000 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Tư vấn
  Trọn gói