Trang thiết bị phục vụ đào tạo và tuyên truyền vận động hiến máu nhân đạo

Trang thiết bị phục vụ đào tạo và tuyên truyền vận động hiến máu nhân đạo

ICB-PP1-2008-TEQ-1
Quý 3/2008
Quý 4/2008 và Quý 1/2009
Giá gói thầu:
 • 340.400 (USD)
 • WB
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Quốc tế
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Mua sắm hàng hóa
  Trọn gói