Rèm cửa sổ cho Trung tâm truyền máu khi vực Hà Nội

Rèm cửa sổ cho Trung tâm truyền máu khi vực Hà Nội

NS-PP3-2008-MF-2
Quý 3/2008
Quý 4/2008 và Quý 1/2009
Giá gói thầu:
 • 294.960.000 (VND)
 • WB
  * Chào hàng cạnh tranh
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Mua sắm hàng hóa
  Trọn gói