Gói thầu: Xây dựng mới nhà điều trị khoa Nội A và Cải tạo, nâng cấp nhà tang lễ, nhà điều trị số 8, Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An

Gói thầu: Xây dựng mới nhà điều trị khoa Nội A và Cải tạo, nâng cấp nhà tang lễ, nhà điều trị số 8, Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An

1
15/8/2008 – 11/9/2008
8 tháng
Giá gói thầu:
 • 5877000000 (VND)
 • Vốn Ngân sách tỉnh
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Xây lắp
  Trọn gói