Mua sắm thiết bị, công nghệ xác định các đặc trưng năng lượng nổ cháy của thuốc phóng, thuốc nổ thuộc PTN Vật liệu

Mua sắm thiết bị, công nghệ xác định các đặc trưng năng lượng nổ cháy của thuốc phóng, thuốc nổ thuộc PTN Vật liệu

02
Tháng 8/2008
3 tháng
Giá gói thầu:
 • 5428300000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Mua sắm hàng hóa
  Trọn gói