Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình

Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình

02
Quí 3/2008
210 ngày
Giá gói thầu:
 • 84.404.000 (VND)
 • Vốn Ngân sách tỉnh
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  * Tư vấn
  Theo tỷ lệ phần trăm