Tư vấn kiểm tra và chứng nhận sự phù hợp về chất lượng công trình xây dựng

Tư vấn kiểm tra và chứng nhận sự phù hợp về chất lượng công trình xây dựng

04
Quí 3/2008
210 ngày
Giá gói thầu:
 • 26.264.000 (VND)
 • Vốn Ngân sách tỉnh
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  * Tư vấn
  Trọn gói