Thông báo mời thầu gói thầu: Máy cắt và dao cách ly, Mua sắm vật tư thiết bị phục vụ kế hoạch sửa chữa lớn và vận hành kinh doanh bán điện năm 2008

Thông báo mời thầu gói thầu: Máy cắt và dao cách ly

Tên dự án:Mua sắm vật tư thiết bị phục vụ kế hoạch sửa chữa lớn và vận hành kinh doanh bán điện năm 2008
Tên gói thầu:Máy cắt và dao cách ly
Nguồn vốn:Vốn sửa chữa lớn
Hình thức lựa chọn nhà thầu:Đấu thầu rộng rãi ; Trong nước; Không sơ tuyển
Phương thức đấu thầu:Một túi hồ sơ
Phương thức hợp đồng:Trọn gói
Chỉ dẫn đối với nhà thầu:
Phòng Quản lý Đấu thầu_Công ty Điện lực Hà Nội- 69 Đinh Tiên Hoàng- Hoàn Kiếm- Hà Nội. ĐT: 2200852/ fax:220853
11/06/2008 đến 25/06/2008
500.000 (VND)
25/06/2008 14:00
25/06/2008 14:00