GT: Đường giao thông đến trung tâm xã Ia Jlơi – huyện Ea Súp (Gói số 2)

GT: Đường giao thông đến trung tâm xã Ia Jlơi – huyện Ea Súp (Gói số 2)

Thuộc D.A: Đường giao thông đến trung tâm xã Ia Jlơi – huyện Ea Súp
Nguồn vốn: Trái phiếu Chính phủ

Bên mời thầu: UBND huyện Ea Súp
Hình thức đấu thầu: Rộng rãi trong nước
Thời gian bán HSMT: từ 08 giờ 00 ngày 22/05/2008 đến 09 giờ 00 ngày 5/06/2008 (trong giờ hành chính)
ĐĐ: UBND huyện Ea Súp trị trấn Ea Súp, huyện Ea Súp, tỉnh ĐakLak. ĐT: (0500) 687791; Fax: (0500) 687791
Giá bán: 1.000.000 đồng
Thời điểm đóng thầu: 09 giờ,  ngày 5/06/2008