Thông báo mời thầu gói thầu: Đường giao thông từ Cửa khẩu Thanh Thủy vào văn phòng trung tâm Tổng đội TNXP5-XDKT huyện Thanh Chương – Nghệ An

Thông báo mời thầu gói thầu: Đường giao thông từ Cửa khẩu Thanh Thủy vào văn phòng trung tâm Tổng đội TNXP5-XDKT huyện Thanh Chương – Nghệ An, Làng thanh niên lập nghiệp Sông Rộ – huyện Thanh Chương.

Tên dự án:Làng thanh niên lập nghiệp Sông Rộ – huyện Thanh Chương
Tên gói thầu:Đường giao thông từ Cửa khẩu Thanh Thủy vào văn phòng trung tâm Tổng đội TNXP5-XDKT huyện Thanh Chương – Nghệ An
Nguồn vốn:Ngân sách Nhà nước
Hình thức lựa chọn nhà thầu:Đấu thầu rộng rãi ; Trong nước; Không sơ tuyển
Phương thức đấu thầu:Một túi hồ sơ
Phương thức hợp đồng:Theo đơn giá
Chỉ dẫn đối với nhà thầu:
Văn phòng Tổng đội TNXP5-XDKT huyện Thanh Chương, xã Thanh Thuỷ – huyện Thanh Chương – Nghệ An; Điện thoại: 0383.926.406
14/06/2008 đến 30/06/2008
1000000 (VND)
30/06/2008 09:00
30/06/2008 09:00