Gói thầu xây lắp số 4: Xử lý tuyến cống qua cáp điện ngầm

Gói thầu xây lắp số 4: Xử lý tuyến cống qua cáp điện ngầm

04
Quý III/2008
Tối đa 15 ngày
Giá gói thầu:
 • 21.395.000 (VND)
 • Vốn ngân sách Tỉnh
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Xây lắp
  Theo đơn giá