Di dời và tái lập lưới điện trung thế để thi công

Di dời và tái lập lưới điện trung thế để thi công

06
Quý III/2008
Tối đa 20 ngày trước và 20 ngày sau thi công Tuyến TN
Giá gói thầu:
 • 87.108.000 (VND)
 • Vốn ngân sách Tỉnh
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Xây lắp
  Theo đơn giá