Thông báo mời thầu gói thầu: Thiết bị tin học – in ấn

Thông báo mời thầu gói thầu: Thiết bị tin học – in ấn, Tăng cường năng lực trang thiết bị phục vụ công tác lập bản đồ địa chất- điều tra khoáng sản tỷ lệ 1/50.000

Tên dự án:Tăng cường năng lực trang thiết bị phục vụ công tác lập bản đồ địa chất- điều tra khoáng sản tỷ lệ 1/50.000
Tên gói thầu:Thiết bị tin học – in ấn
Nguồn vốn:Ngân sách Nhà nước
Hình thức lựa chọn nhà thầu:Đấu thầu rộng rãi ; Trong nước; Không sơ tuyển
Phương thức đấu thầu:Một túi hồ sơ
Phương thức hợp đồng:Trọn gói
Chỉ dẫn đối với nhà thầu:
Ban Quản lý dự án; Ngõ 208, Phố Nguyễn Văn Cừ, Long Biên, Hà Nội; điện thoại: 04 8730179; FAX: 04 8720600
18/06/2008 đến 03/07/2008
500.000 (VND)
03/07/2008 08:30
03/07/2008 08:30