Mua sắm dây đồng đấu nhảy và dây thuê bao

Mua sắm dây đồng đấu nhảy và dây thuê bao

01
20/08/2008 đến trước 14 giờ 26/08/2008
10 ngày
Giá gói thầu:
 • 520.000.000 (VND)
 • Vốn khác của doanh nghiệp
  * Chào hàng cạnh tranh
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Mua sắm hàng hóa
  Trọn gói