Thí nghiệm nén tĩnh cọc

Thí nghiệm nén tĩnh cọc

4
Tháng 8/2008
15 ngày
Giá gói thầu:
 • 18.626.178 (VND)
 • Vốn tái đầu tư của Công ty
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  * Tư vấn
  Trọn gói